Video Yamaha

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Yamaha 3
  • Yamaha 1
  • yamaha 2
  • Yamaha 3
  • Yamaha 4
  • Yamaha 5
  • Yamaha 6

Pre-Owner

Cho đến nay, tại Việt Nam đàn piano đã qua sử dụng vẫn là một lựa chọn của nhiều người, vì một số lý do khách quan và tiêu chí nhất định. Đó là xu hướng tiêu dùng được hình thành qua hàng thập kỷ khi người tiêu dùng không có nhiều sự lựa chọn, cũng như điều kiện kinh tế còn hạn chế của cả xã hội.

Cho đến nay, mức sống được cải thiện qua sự phát triển kinh tế của Việt Nam, đã bước đầu cho phép người tiêu dùng hướng đến những lựa chọn ưu việt hơn. Với tiêu chí đáp ứng mọi nhu cầu của xã hội, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu về sản phẩm mới, Klavierhaus cũng cung cấp đàn đã qua sử dụng. Klavierhaus luôn sẵn lòng tư vấn để giúp quý khách có được một sự lựa chọn thích hợp theo tiêu chí cá nhân.