Video Yamaha

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Yamaha 4
  • Yamaha 1
  • yamaha 2
  • Yamaha 3
  • Yamaha 4
  • Yamaha 5
  • Yamaha 6

Piano đã qua sử dụng

piano-second-hand

Cho đến nay, tại Việt Nam đàn piano đã qua sử dụng vẫn là lựa chọn của nhiều người vì một số lý do khách quan và tiêu chí nhất định. Đó là xu hướng được hình thành qua hàng thập kỷ khi người tiêu dùng không có nhiều sự lựa chọn và điều kiện kinh tế còn hạn chế của cả xã hội. Đến nay, mức sống được cải thiện qua sự phát triển kinh tế của Việt Nam đã bước đầu cho phép người tiêu dùng hướng đến những lựa chọn ưu việt hơn. Với tiêu chí đáp ứng mọi nhu cầu của xã hội, bên cạnh việc đáp ứng sản phẩm mới, Klavierhauscũng cung cấp đàn đã qua sử dụng vẫn còn ổn định và luôn sẵn lòng tư vấn để giúp bạn có được lựa chọn thích hợp theo tiêu chí cá nhân.